دستگاه لیزر Cerato

دستگاه لیزر ی است بنفش متمایل به آبی که اصل آن در هیمالیا و به صورت وحشی است . عصر پرورش آن فصل تابستان بوده و برای افرادی اثرگذار است که اطمینان به تصمیمات خود ندارند و دائم از سایر افراد نظرخواهی می‌نمایند و همواره نیازمند به تایید سایرافراد هستند . آن ها در ظاهر دوچندان بی آلایش و دارنده هویت ضعیفی می باشند و تمرکز مقداری دارا هستند .
اشخاص بعداز استفاده از دستگاه لیزر Cerato دوچندان مشتاق به یادگیری و کنجکاوی می گردند و توان جمع‌آوری اطلاعات , سازماندهی و استفاده از آنان‌را به دست میاورند . همچنین خود را پذیرفته و به خویشتن اعتماد مینمایند و در تصمیمات‌شان استوار می‌مانند .
دستگاه لیزر Pine
برای اشخاصی به کار می رود که اکثر زمان ها شم گناه و خویش را سرزنش می کنند , درونگرا می‌باشند , بیشتر به محدودیت‌ها توجه دارا‌هستند تا توانایی‌های‌شان , همواره خویش را با تصورات منفی تخریب میکنند و شم بی‌ارزشی و ذیل دست بودن دارند .
دستگاه لیزر Holly
برای افرادی موثر است که شم حسادت و نفرت و عناد در تمامی سطوح دارا‌هستند , همیشه ناراضی و کلافه و معترض می‌باشند , منفی و مشکوک به کلیه چیز نگاه می نمایند , دائم بقیه افراد را باطن خود تحقیر می کنند , مدام عصبانی , بدخلق و بدخو می باشند .
دستگاه لیزر Beech
برای کسانی دلخواه است که اخلاق و روش منتقدانه , متکبرانه و خودبین دارند و نمی‌توانند نظر دیگرافراد را تحمل نمایند . آن‌ها همیشه بر مسند قضاوت نسبت به سایرافراد نشسته و صرفا خطاهای دیگر افراد را میبینند و از دیدن نتایج مثبت ناتوانند . همینطور دارای اصول مشخص , اثبات و کوته‌نظرانه و رفتارهای خشک و دورازشوخی میباشند , تصمیم به گوشه گیری دارا هستند , طریق سخن زدن‌شان به صورت والد سختگیر است و حالت سخنرانی دارد و دوست دارا هستند بر بقیه افراد موفق و مسلط باشند . این افراد با به کار گیری از دستگاه لیزر «Beech» توان فهم الگوهای رفتاری و انفرادی سایرافراد را پیدا می کنند و افرادی شکیبا و شکیبا میشوند .
دستگاه لیزر فروش دستگاه لیزر یأس خوشه ای
منحصر به فرد افرادی است که دایم واهمه و نگرانی برای اشخاص دیگر دارا هستند , نگران خلل ها بقیه افراد می باشند دائم از سایر محافظت و نگهداری می‌نمایند , بیش از حد فداکار و قربانی هستند و دایم فکر‌میکنند درصورتی که دیر مبادرت نمایند , احتمالا اتفاق بدی برای یکی افراد خانواده‌شان بیفتد .
آنها دایم اتفاقات وحشتناکی را که احتمالا برای دیگرافراد صورت دهد , تصور می نمایند . به بچه‌ها مرتب هشدار میدهند که مواظب باشند . در صورتیکه مادرند , مادرانی نگران و مدام دلواپس فرزندان خویش هستند و شخصیت مضاعف وابسته‌ای دارا هستند , این افراد بعد از استفاده دستگاه لیزر Red chestnut توانایی‌های تحت را پیدا میکنند :
در موقعیت طاقت فرسا توان ایجاد افکار مثبت , امنیت , تندرستی , تندستی و شهامت در بقیه افراد
توانایی هدایت و تاثیر مثبت برای دیگر افراد از راه به دور و نزدیک
حفظ خونسردی در موردها اضطراری و نگهداری حالت فیزیکی و فکری
زندگی آنلاین